ihkâk -ı hak


ihkâk -ı hak
[ ﻖﺣ قﺎﻘﺣا ]
hakkını verme.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihkak-ı hak — kendiliğinden hak alma …   Hukuk Sözlüğü

  • İHKAK-I HAK — Haklıya hakkını vermek. Hakkı, usülü dairesinde yerine getirmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHKAK — Mazlumun hakkını zâlimden almak. Hakkı yerine getirmek. Hak ile hasmına galib olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUHIKKANE — f. Haklı olarak. Haklı olmak suretiyle. İhkak ı hak etmek suretiyle …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂDİL — (Âdile) Adâlet eden. Allah ın emirlerini noksansız tatbik eden. Doğru. Doğruluk gösteren. Adâlet sahibi. (Bak: Adâlet)(Meselâ bir hükümdâr ı âdil, ihkak ı hak için mazlumların hakkını zâlimlerden almakla ve fakirleri kavilerin şerrinden muhafaza… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük